Johansson, L. “Overvåking Av Norsk Kosthold - Metoder Og Resultater”. Norsk Epidemiologi, vol. 10, no. 1, Nov. 2009, doi:10.5324/nje.v10i1.512.