Grimsrud, T. K. . “Samle, Telle, Regne, Fortolke – Tilbakeblikk På Kreftregisterets Statistikkproduksjon Og Forskning Gjennom 70 år”. Norsk Epidemiologi, vol. 30, no. 1-2, Oct. 2022, doi:10.5324/nje.v30i1-2.4989.