Hofvind, S. ., G. Mangerud, Åsne S. Holen, and G. Ursin. “Overdiagnostikk – Eksemplifisert Ved Mammografiscreening ”. Norsk Epidemiologi, vol. 30, no. 1-2, Oct. 2022, doi:10.5324/nje.v30i1-2.4981.