Kværner, K. J. “Ørebetennelser Hos Barn – "Alle Har Noen, Men Gutter Har flest"”. Norsk Epidemiologi, Vol. 9, no. 2, Nov. 2009, doi:10.5324/nje.v9i2.476.