Odsbu, I., M. . Handal, V. . Hjellvik, P. C. . Borchgrevink, T. Clausen, A. Hamina, T. G. Lid, R. Nesvåg, and S. . Skurtveit. “Bruk Av Andre Vanedannende Legemidler Blant Opioidbrukere Med Langvarige Smerter”. Norsk Epidemiologi, vol. 29, no. 1-2, Aug. 2021, doi:10.5324/nje.v29i1-2.4045.