Løken, E., and K. Solvoll. “Kan Kostholdsdata Fra Hjerte- Karundersøkelsene I Finnmark, Sogn Og Fjordane Og Oppland Brukes I Analyser Av Andre Sykdommer Enn Hjerte-Karsykdom?”. Norsk Epidemiologi, Vol. 7, no. 2, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v7i2.401.