Meyer, H. E. “Lårhalsbrudd Og kroppshøyde”. Norsk Epidemiologi, vol. 7, no. 2, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v7i2.398.