Vandeskog, A., and A. Skutle. “Utslåtte Kvinner Og oppegående Menn – Rusmisbrukere I Behandling”. Norsk Epidemiologi, Vol. 6, no. 1, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v6i1.343.