Christophersen, A. S., and S. Skur. “Kjøring Med Mistanke Om Påvirkning Av Andre Rusmidler Enn Alkohol”. Norsk Epidemiologi, Vol. 6, no. 1, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v6i1.331.