Kvernmo, S., and R. Sæterhaug Bye. “Forekomsten Av Angst- Og Depresjonssymptomer Hos Samiske Og Ikke-Samiske Elever I videregående Skole I Finnmark I 1994 Og 2014”. Norsk Epidemiologi, vol. 28, no. 1-2, May 2019, doi:10.5324/nje.v28i1-2.3047.