Pernanen, K. “Alkohol, Andre Rusmidler Og Vold I Epidemiologisk Perspektiv”. Norsk Epidemiologi, Vol. 6, no. 1, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v6i1.272.