Nafstad m.fl., P. “Problemer Med å måle Eksponering for Passiv røyking Blant Barn”. Norsk Epidemiologi, Vol. 5, no. 2, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v5i2.260.