Stoltenberg, C. “Medisinsk fødselsregister Fyller Femti – Kan Olje lære Oss Noe Om Helsedata?”. Norsk Epidemiologi, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2407.