Ebbing, M. “En Fornyet Informasjonsmodell for Medisinsk Fødselsregister”. Norsk Epidemiologi, Vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2406.