Skjærven, R. “En Kvinnes Reproduksjon Og Hennes Livslengde – Er Der Noen Sammenheng?”. Norsk Epidemiologi, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2404.