Håberg, S. E., M. Ebbing, and C. Stoltenberg. “Nasjonale Registerkilder I Epidemiologisk Forskning”. Norsk Epidemiologi, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2403.