Kristensen, P. “Medisinsk fødselsregister I miljøovervåkingen – Muligheter Og Begrensninger”. Norsk Epidemiologi, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2402.