Bjordal, J. M., A. Klovning, and L. Slørdal. “Evaluering Av Medisinsk Behandling: Hva Vet Vi, Og Hvordan Bør Kunnskapen Håndteres?”. Norsk Epidemiologi, Vol. 18, no. 2, Sept. 2009, doi:10.5324/nje.v18i2.24.