Gjessing, H. K. “Svangerskapsdatering”. Norsk Epidemiologi, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2397.