Ebbing, M. “Fødsler I Norge 1967-2016 – Noen nøkkeltall”. Norsk Epidemiologi, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2396.