Irgens, L. M. “Medisinsk Fødselsregisters Fødsel Og Senere Vekst; Noen Observasjoner Og Refleksjoner Fra Hornet På Veggen”. Norsk Epidemiologi, Vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017, doi:10.5324/nje.v27i1-2.2395.