Holmen, J., G. A. Espnes, O. Håpnes, V. Rangul, S. Svebak, T. Sørensen, and T. Theorell. “Jakten På Helsefremmende Faktorer I Epidemiologisk Forskning: Eksempler Fra Helseundersøkelsen I Nord-Trøndelag (HUNT)”. Norsk Epidemiologi, vol. 26, no. 1-2, July 2016, doi:10.5324/nje.v26i1-2.2025.