Åsberg, A. “Arvelig Hemokromatose - Nytten Av Screening”. Norsk Epidemiologi, Vol. 16, no. 1, Oct. 2009, doi:10.5324/nje.v16i1.201.