Ringerike, T., C. Glenton, G. E. Vist, G. Jamtvedt, and M. Nylenna. “Tolker Leserne Forskningsresultater I tråd Med Forfatternes Intensjoner?”. Norsk Epidemiologi, vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1650.