Austvoll-Dahlgren, A., and M. Johansen. “Pasienten Som Medvirker Og kunnskapshåndterer”. Norsk Epidemiologi, vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1649.