Munabi-Babigumira, S., M. Johansen, and E. Paulsen. “Den Norske EPOC-Satellitten: Støtte Til Kunnskapsbaserte Beslutninger”. Norsk Epidemiologi, vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1646.