Flottorp, S., and E. Aakhus. ā€œImplementeringsforskning: Vitenskap for Forbedring Av Praksisā€. Norsk Epidemiologi, vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1643.