Denison, E. “Kunnskapsbasert Folkehelse – Eksempel Fysisk Aktivitet”. Norsk Epidemiologi, vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1642.