Fure, B., V. Lauvrak, H. Arentz-Hansen, Åse Skår, S. S. Ormstad, V. J. Vang, and K. B. Frønsdal. “Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte På Overordnet Nivå I Helsetjenesten”. Norsk Epidemiologi, vol. 23, no. 2, Nov. 2013, doi:10.5324/nje.v23i2.1639.