Nerhus, K. A., S. A. Anderssen, H. E. Lerkelund, and E. Kolle. “Sentrale Begreper Relatert Til Fysisk Aktivitet: Forslag Til Bruk Og forståelse”. Norsk Epidemiologi, vol. 20, no. 2, Aug. 2011, doi:10.5324/nje.v20i2.1335.