Andersen, B. J. “Effekter Av Program I Skolen for å Forebygge Psykiske Plager”. Norsk Epidemiologi, Vol. 20, no. 1, Mar. 2011, doi:10.5324/nje.v20i1.1291.