[1]
S. Graff-Iversen, “40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?”, Nor J Epidemiol, vol. 11, no. 1, Nov. 2009.