[1]
B. Lande, L. F. Andersen, A. Bærug, K. Trygg, K. Lund-Larsen, and G.-E. A. Bjørneboe, “Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost”, Nor J Epidemiol, vol. 10, no. 1, Nov. 2009.