[1]
S. . Hofvind, G. Mangerud, Åsne S. Holen, and G. Ursin, “Overdiagnostikk – eksemplifisert ved mammografiscreening ”, Nor J Epidemiol, vol. 30, no. 1-2, Oct. 2022.