[1]
E. Løken and K. Solvoll, “Kan kostholdsdata fra hjerte- karundersøkelsene i Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland brukes i analyser av andre sykdommer enn hjerte-karsykdom?”, NJE, vol. 7, no. 2, Oct. 2009.