[1]
A. Grimsmo, “Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol”, NJE, vol. 6, no. 1, Oct. 2009.