[1]
K.-M. B. m. fl Beylich m. fl, “En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring”, Nor J Epidemiol, vol. 6, no. 1, Oct. 2009.