[1]
S. Kvernmo and R. Sæterhaug Bye, “Forekomsten av angst- og depresjonssymptomer hos samiske og ikke-samiske elever i videregående skole i Finnmark i 1994 og 2014”, Nor J Epidemiol, vol. 28, no. 1-2, May 2019.