[1]
P. Nafstad m.fl., “Problemer med å måle eksponering for passiv røyking blant barn”, Nor J Epidemiol, vol. 5, no. 2, Oct. 2009.