[1]
P. Kristensen, “Medisinsk fødselsregister i miljøovervåkingen – muligheter og begrensninger”, Nor J Epidemiol, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017.