[1]
J. M. Bjordal, A. Klovning, and L. Slørdal, “Evaluering av medisinsk behandling: Hva vet vi, og hvordan bør kunnskapen håndteres?”, NJE, vol. 18, no. 2, Sep. 2009.