[1]
M. Ebbing, “Fødsler i Norge 1967-2016 – noen nøkkeltall”, Nor J Epidemiol, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017.