[1]
L. M. Irgens, “Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen”, Nor J Epidemiol, vol. 27, no. 1-2, Oct. 2017.