[1]
E. Denison, “Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitet”, Nor J Epidemiol, vol. 23, no. 2, Nov. 2013.