[1]
B. Fure, “Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten”, Nor J Epidemiol, vol. 23, no. 2, Nov. 2013.