[1]
K. A. Nerhus, S. A. Anderssen, H. E. Lerkelund, and E. Kolle, “Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse”, Nor J Epidemiol, vol. 20, no. 2, Aug. 2011.