Graff-Iversen, S. (2009) “40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?”, Norsk Epidemiologi, 11(1). doi: 10.5324/nje.v11i1.538.