Lande, B., Andersen, L. F., Bærug, A., Trygg, K., Lund-Larsen, K. and Bjørneboe, G.-E. A. (2009) “Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost”, Norsk Epidemiologi, 10(1). doi: 10.5324/nje.v10i1.513.