Johansson, L. (2009) “Overvåking av norsk kosthold - metoder og resultater”, Norsk Epidemiologi, 10(1). doi: 10.5324/nje.v10i1.512.