Grimsrud, T. K. . (2022) “Samle, telle, regne, fortolke – tilbakeblikk på Kreftregisterets statistikkproduksjon og forskning gjennom 70 år”, Norsk Epidemiologi, 30(1-2). doi: 10.5324/nje.v30i1-2.4989.